Try Our New BETA Version
GO
Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 50 of 2,111 (0.033 secs)
You searched for: (collection:opensource OR mediatype:opensource) AND -mediatype:collection AND firstTitle:Z
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11     Next    Last
[texts]"Zeszyt roboczy" generała Anoszkina 9-16 grudnia 1981 r.
"Zeszyt roboczy" osobistego sekretarza marszaÅka Kulikowa przetÅumaczony na jÄzyk polski oraz wstÄp autorstwa Andrzeja Paczkowskiego, artykuÅ Marka Kramera i komentarze Floriana Siwickiego i Wojciecha Jaruzelskiego. Wydawca: Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 1998.
Keywords: Poland; Polska; martial law; stan wojenny; USSR; ZSRR
Downloads: 481
[texts]"Zât-i Vâhid'in müteceddid bir san'ati""Risale-i Nur Külliyatı'ndan" - Bediüzzaman Said Bursi
Risale-i Nur Cep/Web indir Risale-i Nur Dersi Videoları (Altyazılı) İnternetten Risale-i Nur Okuma Risale-i Nur Kütüphanesi Risale-i Nur Enstitüsü Köprü Dergisi (Risale-i Nur Eksenli Akademik Çalışmalar) Risale-i Nur Videolarını archive.org nurvideoları sayfasından indir Risale-i Nur Külliyatı'nın tamamını mp3 formatında indirin
Keywords: Risale-i Nur; İslamî; Bediüzzaman; Said Nursî; külliyat; ayet; tefsir; inanç; siyasi; ahlaki; felsefi; eser; felsefi akımlar; bilimsel gelişmeler; iman; İslam; Allah’ın varlığı; Allah (c.c); kader; kıyamet; ahiret; peygamberlik; mucize; mehdi; deccal; Mesih; ahir zaman; varlığın gayesi; Ben kimim; Nereden geldim; Nereye gidiyorum; Allah; Peygamber; Hz. Muhammed; Kur’an-ı Kerim; Din; Sözler; kâinat; insan; çağımız anlayışı; ibadet; insan kaderinin mahkumu mudur; kainat niçin yaratıldı; Kur'an neden mucizedir; Mektubât; Kainattaki sürekli faaliyetin sırrı; Tek Allah'a inanç (Tevhid); Peygamber (a.s.m.) mucizeleri; İslamda reform; milliyetçilik; oruç; Lem'alar; Gençler; öğrenciler; hastalar; yaşlılar; ilim adamları; hanımlar; Hayat; Allah'ın varlığının kesin isbatı, Peygamberimizin (a.s.m.) bizzat yaşayarak gösterdiği saadet yolu; aile hayatının huzur prensipleri; iman kardeşliğini pekiştiren esaslar; günahın psikolojik tahlili; günahtan kurtuluş yolları; Şuâlar; Kainattan yaratıcısını soran bir seyyahın gözlemleri; bütün varlıkların dilinden tevhid delilleri; insanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi; ahirzamanda gelecek olan Deccal ve Süfyan gibi müthiş şahsiyetlerin mahiyetleri; Mesnevî-i Nûriye; insana Rabbini tanıtan yollar, insanın nefisle mücadelesinde takip edeceği esaslar; iman hakikatlerinin açıklamaları; fihriste; İşârâtü'l-İ'câz; Kur'an'ın yepyeni yorumları, ince manaları, ilimlerin keşfiyle anlaşılan gerçekleri; Kur'an'ın mucize oluşu; Kur'an'ın nazmındaki vecizliği ve mucizeliği; Asâ-yı Mûsâ; Kur'ani bir bakış; etrafımızdaki varlıklar, ölümden sonra diriliş; âhiret inancı ile dünyadaki mutluluk; Barla Lâhikası; iman ve Kur'an hizmetinin meslek ve metodu; Kastamonu Lâhikası; Nur'un inkişafı; mahiyeti; iman hizmeti; nur talebelerin hizmet tarzları ve din düşmanları ile mücadele şekilleri; iman ve Kur'an hizmetinin özeti; içtimâî dersler; Emirdağ Lâhikası; Nur müellifi; üniversite talebeleri; iman ve Kur'an hizmetinin günümüzdeki içtimâî veçhesi; Sikke-i Tasdîk-ı Gaybî; Kur'an-ı Kerim'in 33 âyetinin tefsiri, Hazret-i Ali'nin (r.a.) ve Abdulkadir Geylani'nin Risale-i Nur'a gaybî işaretlerinin izahı; Risale-i Nur Külliyatının mânâ alemindeki yerini ve ehemmiyeti; Tarihçe-i Hayat; hizmet; gayret; cehd; fedakarlık; Münazarat; hürriyet; meşrutiyet; istibdadın tarifi, mahiyeti, neticeleri; kalkınmamışlığın sebep ve çareleri; millet iradesinin hakimiyeti; müslümanlar arası birlik, bilhassa Kürt, Türk ve Arap milletlerini bir ve beraber olmaya mecbur kılan zaruretler; Muhakemat; Müslümanların geri kalış sebepleri, bu sebepleri gidermenin çareleri; teknik gelişmelere İslâmiyet adına karşı çıkanların durumu; mantık; sağlam düşünce; doğru konuşup, doğru yazmanın ölçüleri; Hutbe-i Şamiye; Sünuhat; Hutuvat-ı Sitte; Hizmet Rehberi; Beyanat ve Tenvirler
[texts]( 1) Zulfi Qar Hussaini - ssssssssss
sssssssssssssss
Keywords: ssssssssssssssssssss
Downloads: 6
[texts]08 Zaal Lughat Hadis Kitab
لغات الحدیث، ذ
Keywords: لغات الحدیث
Downloads: 472
[texts]1 Zameen Pr Pahla Qadam Adim AS By Urduguru 1.blogspot.com
زمین پر پہلا قدم
Keywords: زمین پر پہلا قدم
Downloads: 428
[texts]1 Zelda Dead 3.0 - Xtopher Steve
"This story is pretty old. I wrote it in December 2011. I was doing some experiments in fanfic and I thought it would be funny to do some work with Link and Zelda in the world of Hyrule, which I had some familiarity with. The main reason I played video games when I was a sapling was because of the images they put in my head and the situations I would concoct from those images after I was done playing the game...
Keywords: zelda; mario; nintendo 64; fan fiction
Downloads: 56
[texts]1. Zoology IJZR ARTHROPODS DISTRIBUTION ACCORDING TO BELMADANI KAHINA Algeria
SummaryIn a pear trees orchard at Tadmait ( Gde Kabylie), a study was carried to examine the distribution of invertebrates according to vegetal strata. It has showed that invertebrates species are highly abundant in herbaceous stratum (S = 163) sampled using a sweep net, followed by ground surface (S = 141) inventoried by the use of Barber pots and by leafy crown (S = 58) using the Japanese umbrella...
Keywords: Pear Trees Orchard; Tadmait (Gde Kabylie); Barber Pot; Reaping Net; Japanese Umbrella; Entomofauna
Downloads: 5
[texts]1. Zoology IJZR DIET’ S STUDY FOR SCHISTOCERCA LAZAR M
Vegetation interest for desert locust Schistocerca Gregaria studied by analyse method of digestive continuous at level of the two stations (Oued Amdad and Oued Arak) situated in region of Tamanrasset (Hoggar) in Algerian South known as zones of reproduction of potentilla closer each other and are different by dominance of various vegetable specieswhich are growing, showed in spite of presence of several vegetable species at level of both stations, diet of solitary locust populations harvested in...
Keywords: Desert Locust; Stations; Vegetable; Hoggar; Oued; Tamanrasset
Downloads: 21
[texts]1. Zoology IJZR TOXICITY EVALUATION OF CHLORDECONE. Full
The aim of the present study was to evaluate the toxicity effect of chlordecone on the reactive oxygen species generation in the Cichlid fish, Etroplus maculatus. Chlordecone (0.35 μg/L) was used as the test dose and the fishes were treated for 24, 48 and 96 h maintaining a control group without adding the test chemical. Body weight of the treated fishes remained unchanged throughout the experiments...
Keywords: Etroplus; Gill; Liver; ROS; Antioxidant Enzymes; Lipid Peroxidation; Alkaline Phosphatase
Downloads: 67
[texts]1. Zoology IJZR USE OF WATERBIRDS AS BIO INDICATOR BONSOIR
During period of 2008 / 2009, census of aquatic birds performed in Algerian humid zone (Lake of Reghaia),reveals a total specific richness of 51 species for year 2008 and 39 other for the second year (2009). Results show that theprospected humid zone is of a large international importance for welcome and conservation of waterbirds overwintering inwestern Palaearctic. Algeria enrolled 47 sites on RAMSAR list having an international importance among them the naturalreserve of Reghaia Lake classed ...
Keywords: Birds; Aquatic; Environmental Parameters; Humid Zone; Lake of Reghaia; Algeria
Downloads: 1
[texts]10 Zaa Lughat Hadis Kitab
لغات الحدیث، ز
Keywords: لغات الحدیث
Downloads: 500
[texts]10. Zoology IJZR IN VITRO INVESTIGATION OF FRESH IJIOMA Nigeria
Isolated rat uteri were used to investigate the effects of fresh juices of Ananas comosus (Pineapple), Carica papaya (Pawpaw) and Citrullus vulgaris(Water melon) on the rat uterus. Each female rat primed with diethyl stilbesterol (1mg/kg) 24 hours and starved for 12 hours before experiment was euthanized by a blow on the head and exsanguinated. The lower abdominal region was opened and the two horns of the uterus were carefully isolated andtransferred into a beaker containing De Jalon solution a...
Keywords: Acetylcholine; Ananas comosus; Carica papaya; Citrullus vulgaris; Receptors; Uterine; Utero-Tonic
Downloads: 5
[texts]100% Zizinga Love Spells Lost Love Spell Caster Spiritual Voodoo Psychic in USA. UK +27603694520 - Prof Zizinga
PROFESSOR ZIZINGA IS THE MOST POWERFUL NATIVE SPIRITUAL HERBALIST HEALER WORLD WIDE WITH POWERS TO HEAL & SOLVE ALL PEOPLE'S FAILED PROBLEMS. SPIRITUAL ANCESTRAL POWERS AND HIGHER SPIRITS CALL +27603694520 OR EMAIL profzizinga001@gmail.comI have never failed to solve any kind of problem in the past 30 years I have helped thousands of people to find a great success and happiness in their lives. I am the best in Bring back  lost lovers, Helping people to win Tender, Court Cases, Someone’s Heart...
Keywords: Love Spell; Love Spells; Love Spell Caster; Bring Back Lost Lover spell; Lost Love spell Caster; Voodoo Spell; Voodoo Love spells; Traditional Doctor; Herbalist Healer; Spiritual Healer; Money spell; Win Lottery spell; Protection spell; Divorce Spell; Revenge spell; Marriage spell; Break Them up spell; Cleanse Spell; Promotion Spell; Job Spell; Wiccan Spell; Marry Me Spell; Psychic
Downloads: 4
[texts]1000 Zitate Mein Kampf - Gefolgsmann
1000 unverfaelschte und unkommentierte Zitate aus Adolf Hitler: MEIN KAMPF
Keywords: Adolf Hitler Mein Kampf
Downloads: 1,626
[texts]1034_zawaid.sunan - www.akademya.net
zevaid, zawaid, sunan, sunen, hadis, hadith
Keywords: zevaid; zawaid; sunan; sunen; hadis; hadith
Downloads: 523
[texts]1061_zahid.alkawsary - www.akademya.net
zahid, kevseri, kawsary
Keywords: zahid; kevseri; kawsary
Downloads: 922
[texts]11 Zalam Bhai Yousef AS
ظالم بھائی
Keywords: حضرت یوسف علیہ السلام
Downloads: 227
[texts]11 zip
zip
Keywords: 11
Downloads: 45
[texts]11. Zoology IJZR DISTINCTIVE FEATURE OF BLACKBIRD SALIMA BELKOUCHE
This study concerns trophic diet of Blackbird (Turdus merula mauritanicus) performed in suburban outskirts Gardens of El Harrach, in Algiers Eastern, Sahel As preys, these are Insecta (hymenoptera), Gastropods (Helicidae) and Myriapoda (Iulidae) which appear most represented. Analysis of droppings contents of this specie confirms its tendency to frugal-voracious and it’s taking part of seed scattering of 13 vegetable species belonging to different families with dominance of Palmaceae, Moraceae...
Keywords: Algiers Sahel; Turdus merula mauritanicus; Trophic Diet; Scattering; Seed-Tree; Number; Distance
Downloads: 12
[texts]118189-1007806-Z - ministerie van VWS 2013
education and non-commercial
Keywords: education and non-commercial
Downloads: 60
[texts]118189-2007806-Z - Ministerie VWS 2013
education and non-commercial
Keywords: education and non-commercial
Downloads: 55
[texts]12. Zoology IJZR COMMON ENDOPARASITES OF Younes DJELMOUDI
The one year study reported in this article took place from March 2013 to February 2014 on the wild pigeons (wildrock and woodpigeons) of the AlgiersSahel (Algeria) to determine the occurrence of the endoparasites species (coccidia and helminths) and to evaluate the kind, sex and season effects on the prevalence and the intensity. Faecal samples were taken on 232 wild pigeons (136 rock pigeons and 115 wood pigeons)...
Keywords: Wild Rockpigeon; Wood Pigeon; Coccidia; Helminths; Sex; Season; Algiers Sahel
Downloads: 8
[texts]136- İzz b. Abdisselam – Resail fi’t-Tevhid
136- Ä°zz b. Abdisselam â Resail fiât-Tevhid
Keywords: 136- İzz b. Abdisselam – Resail fi’t-Tevhid
Downloads: 163
[texts]136- İzz b. Abdisselam – Resail fi’t-Tevhid
136- Ä°zz b. Abdisselam â Resail fiât-Tevhid
Keywords: 136- İzz b. Abdisselam – Resail fi’t-Tevhid
Downloads: 148
[texts]14 Zaad Lughat Hadis Kitab
لغات الحدیث، ض
Keywords: لغات الحدیث
Downloads: 422
[texts]163- İzz b. Abdisselam – Ma’ne’l-İman ve’l-İslam ev el-Fark beyne’l-İman ve’l-İslam
163- Ä°zz b. Abdisselam â Maâneâl-Ä°man veâl-Ä°slam ev el-Fark beyneâl-Ä°man veâl-Ä°slam
Keywords: 163- İzz b. Abdisselam – Ma’ne’l-İman ve’l-İslam ev el-Fark beyne’l-İman ve’l-İslam
Downloads: 173
[texts]1812.zip
1812
Keywords: 1812.zip
Downloads: 24
[texts]184_zubayr.bn.alawwam.w.abu.ubaydah.bn.aljarrah - www.akademya.net
184_zubayr.bn.alawwam.w.abu.ubaydah.bn.aljarrah
Keywords: zubayr; bin alawwam; abu ubaydah; bin aljarrah
Downloads: 307
[texts]19.05.2012 Özdilek Rampası Gözlemim - Omer ESER
19 Mayıs 2012 günü Ãzdilek Rampası civarına yaptıÄım bir tetkik gezisi.
Keywords: Afyon; animals; plants
Downloads: 104
[texts]1998-15.zip
   
Downloads: 5
[texts]1Z0-027 test Notes
Test Information:Test Number:1Z0-027Test Name:Oracle Exadata Database Machine AdministrationAssociated Certifications:OPN Certified SpecialistArea of Expertise:Exadata Database Machine Architecture, Exadata Database Machine Initial ConfigurationLanguage:EnglishTest Duration:120 MinExam pattern:MCQsNumber of Questions:72About Test: Technologists using Oracle Exadata Database Machine V2 and X2 can prepare for the exam by consulting the hardware specifications and product documentation for the X3 ...
Keywords: 1Z0-027; 1Z0-027 test; 1Z0-027 exam
Downloads: 5
[texts]1Z0-030 Test Document
Test Information:Test Number:1Z0-030Vendor Name:OracleCert Name:Oracle 9i DBA/OCA 9i DBA/Test Name:Oracle9i: New Features for AdministratorsOfficial Site:http://education.oracle.com/pls/web_prod-plq-dad/db_pages.getpage?page_id=5001&get_params=p_exam_id:1Z0-030For More Practice Questions Visit::http://www.prepnerds.com/1Z0-030.html
Keywords: 1Z0-030; 1Z0-030 test; 1Z0-030 exam
Downloads: 2
[texts]1Z0-030 Test Document
"Test Information:Test Number:1Z0-030Test Name:Oracle9i New Features for AdministratorsAssociated Certifications:Oracle9i Database Administrator Certified ProfessionalArea of Expertise:Explain the new privileged connection options Describe the new security features and their application: Secure Application Role, Global Context, Partitioned Fine Grain Access Control, Fine Grained Auditing Describe the optional security productsLanguage:EnglishTest Duration:120 minutesExam pattern:Q&ANumber of Que...
Keywords: 1Z0-030; 1Z0-030 test; 1Z0-030 exam
Downloads: 3
[texts]1Z0-034 Test Document
"Test Information:Test Number:1Z0-034Test Name:Upgrade Oracle9i/10g OCA OR OCP to Oracle Database 11g OCPAssociated Certifications:Oracle Database 11g Administrator Certified ProfessionalArea of Expertise:Identify the types of failure that can occur in an Oracle database Describe ways to tune instance recovery Identify the importance of checkpoints, redo log files, and archived log files Configure ARCHIVELOG mode Perform backup and recovery in NOARCHIVELOG mode Language:EnglishTest Duration:2.5-...
Keywords: 1Z0-034; 1Z0-034 test; 1Z0-034 exam
Downloads: 7
[texts]1Z0-034 Test Document
Test Information:Test Number:1Z0-034Vendor Name:OracleCert Name:OPN Certified Specialist/Test Name:Upgrade Oracle9i/10g OCA to Oracle Database 11g OCPOfficial Site:http://education.oracle.com/pls/web_prod-plq-dad/db_pages.getpage?page_id=5001&get_params=p_exam_id:1Z0-034For More Practice Questions Visit::http://www.prepnerds.com/1Z0-034.html
Keywords: 1Z0-034; 1Z0-034 test; 1Z0-034 exam
Downloads: 55
[texts]1Z0-035 Test Document
Test Information:Test Number:1Z0-035Vendor Name:OracleCert Name:Oracle 9i DBA/Test Name:Oracle9i DBA New Features for Oracle7.3 and Oracle8 OCPsOfficial Site:http://education.oracle.com/pls/web_prod-plq-dad/db_pages.getpage?page_id=5001&get_params=p_exam_id:1Z0-035For More Practice Questions Visit::
Keywords: 1Z0-035; 1Z0-035 test; 1Z0-035 exam
Downloads: 3
[texts]1Z0-035 Test Document
Test Information:Test Number:1Z0-035Test Name:Oracle9i DBA New Features for Oracle7.3 and Oracle8 OCPsAssociated Certifications:Oracle9i Database Administrator Certified ProfessionalArea of Expertise:Describe the general partioning rules, Describe the different types of partitioned indexes , Describe restrictions that apply to certain operations Language:EnglishTest Duration:120 minutesExam pattern:Q&ANumber of Questions:84About Test: In addition to the Recommended Training course(s) from Oracl...
Keywords: 1Z0-035; 1Z0-035 test. 1Z0-035 exam
Downloads: 3
[texts]1Z0-040 Test Document
"Test Information:Test Number:1Z0-040Test Name:Oracle Database 10g: New Features for AdministratorsAssociated Certifications:Oracle Database 10g Administrator Certified ProfessionalArea of Expertise:Simplify instance configuration using a subset of initialization parameters Use policy-based database configuration framework View database usage statistics through EMLanguage:Test Duration:120Exam pattern:Q&ANumber of Questions:65About Test: In addition to the Recommended Training course(s) from Or...
Keywords: 1Z0-040; 1Z0-040 test; 1Z0-040 exam
Downloads: 5
[texts]1Z0-040 Test Document
Test Information:Test Number:1Z0-040Vendor Name:OracleCert Name:Oracle 10g DBA/Oracle Database 10g/Oracle Database/Test Name:Oracle Database 10g: New Features for AdministratorsOfficial Site:http://education.oracle.com/pls/web_prod-plq-dad/db_pages.getpage?page_id=5001&get_params=p_exam_id:1Z0-040For More Practice Questions Visit::
Keywords: 1Z0-040; 1Z0-040 test; 1Z0-040 exam
Downloads: 3
[texts]1Z0-041 Test Document
Test Information:Test Number:1Z0-041Vendor Name:OracleCert Name:Oracle Database 10g/Test Name:Oracle Database 10g: DBA AssessmentOfficial Site:For More Practice Questions Visit::
Keywords: 1Z0-041; 1Z0-041 test; 1Z0-041 exam
Downloads: 2
[texts]1Z0-042 Exam Notes
Test Information:Test Number:1Z0-042Test Name:Oracle Database 10g: Administration IAssociated Certifications:Oracle Database 10g Administrator Certified AssociateArea of Expertise:Creating an Oracle Database, Managing Database Storage Structures, Administering User Security, Implementing Oracle Database SecurityLanguage:EnglishTest Duration:120 MinExam pattern:MCQsNumber of Questions:84About Test: In addition to the Recommended Training course(s) from Oracle University, your preparation plan fo...
Keywords: 1Z0-042; 1Z0-042 test; 1Z0-042 exam
Downloads: 4
[texts]1Z0-043 Exam notes
Test Information:Test Number:1Z0-043Test Name:Oracle Database 10g: Administration IIAssociated Certifications:Oracle Database 10g Administrator Certified ProfessionalArea of Expertise:Configuring Recovery Manager, Dealing with Database Corruption, Automatic Database Management, Monitoring and Managing StorageLanguage:EnglishTest Duration:120 MinExam pattern:MCQsNumber of Questions:70About Test: Self-Study CD-ROMs are an excellent tool to help you prepare for your exam...
Keywords: 1Z0-043; 1Z0-043 test; 1Z0-043 exam
Downloads: 6
[texts]1Z0-045 Exam Notes
Test Information:Test Number:1Z0-045Test Name:Oracle Database 10g DBA New Features for Oracle8i OCPsAssociated Certifications:Oracle Database 10g Administrator Certified ProfessionalArea of Expertise:Oracle LogMiner Enhancements, Database Resource Manager Enhancements, Support for Analytical ApplicationsLanguage:EnglishTest Duration:120 MinExam pattern:MCQsNumber of Questions:78About Test: In addition to the Recommended Training course(s) from Oracle University, your preparation plan for Oracle...
Keywords: 1Z0-045; 1Z0-045 test; 1Z0-045 exam
Downloads: 5
[texts]1Z0-046 Exam Notes
Test Information:Test Number:1Z0-046Test Name:Oracle Database 10g: Managing Oracle on Linux for Database AdministratorsAssociated Certifications:Oracle Database 10g Managing Oracle on Linux Certified ExpertArea of Expertise:Installing Oracle on Linux, Creating a Database, Customizing Oracle on Linux, Using Linux Measurement Tools, Debugging Oracle 10g on LinuxLanguage:EnglishTest Duration:120 MinExam pattern:MCQsNumber of Questions:63About Test: This course may not cover all exam topics or may ...
Keywords: 1Z0-046; 1Z0-046 test; 1Z0-046 exam
Downloads: 5
[texts]1Z0-047 Exam Notes
Test Information:Test Number:1Z0-047Test Name:Oracle Database SQL ExpertAssociated Certifications:Oracle Database SQL Certified ExpertArea of Expertise:Retrieving Data Using the SQL SELECT Statement, Reporting Aggregated Data Using the Group Functions, Displaying Data from Multiple TablesLanguage:EnglishTest Duration:120 MinExam pattern:MCQsNumber of Questions:70About Test: (This version of the Exam Prep Seminar covers only the objectives included before September 15, 2014...
Keywords: 1Z0-047; 1Z0-047 test; 1Z0-047 exam
Downloads: 3
[texts]1Z0-047 Exam Notes
Test Information:Test Number:1Z0-047Test Name:Oracle Database SQL ExpertAssociated Certifications:Oracle Database SQL Certified ExpertArea of Expertise:Retrieving Data Using the SQL SELECT Statement, Reporting Aggregated Data Using the Group Functions, Displaying Data from Multiple TablesLanguage:EnglishTest Duration:120 MinExam pattern:MCQsNumber of Questions:70About Test: (This version of the Exam Prep Seminar covers only the objectives included before September 15, 2014...
Keywords: 1Z0-047; 1Z0-047 test; 1Z0-047 exam
Downloads: 7
[texts]1Z0-048 Exam Notes
Test Information:Test Number:1Z0-048Test Name:Oracle Database 10g R2: Administering RACAssociated Certifications:OPN Certified SpecialistArea of Expertise:Database Creation, RAC DB Administration, RAC DB Monitoring and Tuning, High Availability of Connections, Oracle Clusterware Administration, No Data Foundde Addition and RemovalLanguage:EnglishTest Duration:120 MinExam pattern:MCQsNumber of Questions:63About Test: In addition to the Recommended Training course(s) from Oracle University, your ...
Keywords: 1Z0-048; 1Z0-048 test; 1Z0-048 exam
Downloads: 5
[texts]1Z0-051 Exam Notes
Test Information:Test Number:1Z0-051Test Name:Oracle Database 11g : SQL Fundamentals IAssociated Certifications:Oracle PL/SQL Developer Certified AssociateArea of Expertise:Using Single-Row Functions to Customize Output, Using Conversion Functions and Conditional Expressions, Displaying Data from Multiple Tables, Manipulating DataLanguage:EnglishTest Duration:120 MinExam pattern:MCQsNumber of Questions:66About Test: In addition to the Recommended Training course(s) from Oracle University, your ...
Keywords: 1Z0-051; 1Z0-051 test; 1Z0-051 exam
Downloads: 5
[texts]1Z0-052 Exam Notes
Test Information:Test Number:1Z0-052Test Name:Oracle Database 11g:- Administration Workshop IAssociated Certifications:Oracle Database 11g Administrator Certified AssociateArea of Expertise:Creating an Oracle Database, Configuring the Oracle Network Environment, Administering User Security, Managing Data and ConcurrencyLanguage:EnglishTest Duration:120 MinExam pattern:MCQsNumber of Questions:70About Test: In addition to the Recommended Training course(s) from Oracle University, your preparation...
Keywords: 1Z0-052; 1Z0-052 test; 1Z0-052 exam
Downloads: 6
[texts]1Z0-053 Exam Notes
Test Information:Test Number:1Z0-053Test Name:Oracle Database 11g: Administration IIAssociated Certifications:OPN Certified SpecialistArea of Expertise:Configuring Backup Specifications, Performing User-Managed Backup and Recovery, Monitoring and Tuning RMAN, Using Flashback TechNo Data FoundlogyLanguage:EnglishTest Duration:120 MinExam pattern:MCQsNumber of Questions:80About Test: n addition to the Recommended Training course(s) from Oracle University, your preparation plan for Oracle Certific...
Keywords: 1Z0-053; 1Z0-053 test; 1Z0-053 exam
Downloads: 5
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11     Next    Last
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related collections

opensource

Related mediatypes

texts

Terms of Use (31 Dec 2014)